VÅR VISION

Att göra det möjligt för fler att investera i onoterade, innovativa tillväxtbolag.

VÅR AMBITION

Vanliga människor ska ha möjlighet att investera i spännande bolag i ett tidigt skede! Axilium fokuserar på innovativa startups som planerar eller just genomfört en marknadslansering. Därför kvalitetssäkrar och inleder vi alla investeringar med att först gå in med eget kapital, innan medlemmarna i investerarnätverket erbjuds möjligheten. I ett senare skede siktar vi på en framgångsrik exit tillsammans.

VÅR KOMPETENS

Utöver våra interna resurser finns vårt mycket kvalificerade Investeringsråd. Rådet är en extern resurs som består av personer som är experter inom olika områden. Deras erfarenheter och spetskompetenser är värdefulla vid analys och värdering av potentiella investeringar. När bolaget vi investerat i utvecklats i rätt riktning och har fortsatt goda framtidsutsikter erbjuds medlemmarna att bli delägare i det holdingbolag som genomfört första investeringen. På så sätt arbetar vi tillsammans inom investerarnätverket för att bygga bolag som i framtiden kan bli världsledande inom sina områden.

VÅRT UPPDRAG

Att skapa Sveriges ledande investerarnätverk för kvalitetssäkrade investeringar i nystartade, innovativa bolag med exceptionell och exponentiell tillväxtpotential.