AXC Future Tech

AXC Future Tech AB består av två kvalitetssäkrade investeringar; Xelba och Planacy. Båda bolagen har en hög innovationsfaktor och en globalt skalbar affärsmodell. Axilium har efter ett omfattande analysarbete kommit fram till att dessa två bolag har de förutsättningar som krävs för att nå en stor framgång, samt bli ledande inom sina respektive områden.
Bolagen har redan tagit stora kliv framåt under 2018, och vi ser nu att tillväxten accelererar i takt med att bolagen etableras och fokuserar mer på försäljning än på utveckling.

AXC Future Tech är ett erbjudande om tilldelning av aktier i två separata portföljbolag. Investeringen ger därför en riskspridning inom två olika bolag, ett inom Internet of Things, och ett inom Business Intelligence. De har redan avtal med några av de största kunderna i världen på sina respektive marknadsområden. Nu bjuder vi in våra följare och medlemmar att dela den här resan med oss.

För att veta mer, kontakta oss eller registrera er för att ta del av vårt fullständiga investeringsmaterial.