SÄKERHET

Vi erbjuder aldrig medlemmarna i investerarnätverket en investering vi själva inte känner oss trygga med.

Vi utvärderar cirka 200 investeringserbjudanden per år. Vi granskar bolagens affärsidé, produkt, personerna bakom, marknadsförutsättningar och affärsmodell. På de slutliga kandidaterna genomförs en rigorös due diligence-process. Axilium investerar i några få av dem. Efter att vi gjort en investering och jobbat med bolaget en tid för att försäkra oss om potential och framtidsutsikter, erbjuds medlemmarna i det slutna investerarnätverket att bli delägare. Vi är ofta en relativt stor extern ägare i bolaget och engagerar oss exempelvis genom ett aktivt deltagande i styrelsen.

KVALITET

Vi tar första och största risken själva.

Axilium gör det initiala jobbet och genomför alltid den första investeringen med eget kapital. Vi engagerar oss hårt i bolaget, för att det ska lyckas. När bolaget uppnått vissa milstolpar och uppfyllt uppsatta mål under inkubationstiden – och är redo för rejäl tillväxt – erbjuds medlemmarna i investerarnätverket att bli delägare. Medlemmens investering sker i det holdingbolag som i sin tur äger aktier i investeringsobjektet. Vi rekommenderar alltid medlemmarna i nätverket att se denna typ av investering som en extra krydda i en för övrigt väl balanserad investeringsportfölj.