NYHETER

Här publicerar vi nyheter om utvecklingen i våra portföljbolag, vad som händer hos oss, samt kommande aktiviteter.
Följ vår resa mot visionen att hjälpa företag att bli mer framgångsrika.

Familjeägda Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag med 800 anställda och över 5 miljarder i omsättning. Under våren 2019 investerade man i ett modernt och innovativt systemstöd för en bättre och mer kvalitativ budget- och prognosprocess.
(Planacy AB, Två veckor sedan)

Bolaget presenterar ny studie.
Redan som 24-åring uppmärksammades Sana Alajmovic av VA för att hon blivit utsedd som stipendiat av svensk-amerikanska Handelskammaren i New York. Nu, åtta år senare, är hon en prisad och lovande entreprenör.
(Veckans Affärer, Två veckor sedan)

Sigrid Therapeutics Reports Significant Blood Sugar Reduction with Excellent Safety Profile in STAR Trial with Breakthrough Medical Device SiPore15 in Prediabetes and Untreated Type 2 Diabetes
(Sigrid Therapeutics AB, Två veckor sedan)

Europas snabbast växande mikro-mobilitets-bolag, VOI Technology, implementerar Planacy för en enklare och mer strukturerad finansiell planeringsprocess.
(Planacy AB, 2019-08-20)

Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er, eller be att få bli kontaktad!
Upplands Motor implementerar en mer kvalitativ budget- och prognosprocess
Familjeägda Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag med 800 anställda och över 5 miljarder i omsättning. Under våren 2019 investerade man i ett modernt och innovativt systemstöd för en bättre och mer kvalitativ budget- och prognosprocess.
(Planacy AB, 2019-09-30)
Prisade entreprenören bakom Sigrid Therapeutics visar att hennes diabetesbehandling fungerar
Bolaget presenterar ny studie.
Redan som 24-åring uppmärksammades Sana Alajmovic av VA för att hon blivit utsedd som stipendiat av svensk-amerikanska Handelskammaren i New York. Nu, åtta år senare, är hon en prisad och lovande entreprenör.
(Veckans Affärer, 2019-09-26)
Sigrid Therapeutics Takes Another Step Towards a Treatment for Prevention of Type 2 diabetes
Sigrid Therapeutics Reports Significant Blood Sugar Reduction with Excellent Safety Profile in STAR Trial with Breakthrough Medical Device SiPore15 in Prediabetes and Untreated Type 2 Diabetes
(Sigrid Therapeutics AB, 2019-09-26)
Planacy kör VOI Scooters - VOI Scooters kör Planacy
Europas snabbast växande mikro-mobilitets-bolag, VOI Technology, implementerar Planacy för en enklare och mer strukturerad finansiell planeringsprocess.
(Planacy AB, 2019-08-20)