Notera att investeringar i onoterat ökar

Yale-modellen går ut på att ha en investeringsportfölj där investeringarna sprids mellan olika typer av tillgångar, och därmed minskar den totala risken samt ger en jämnare avkastning över tid. Modellen för kapitalförvaltning är utvecklad av Yale University i USA som är en av världens mest framgångsrika kapitalförvaltare. Andelen onoterat i Yales investeringsportfölj har ökat från 5% 1986 till runt 25% idag. Det är ett exempel på att investeringar i onoterade aktier och företag har fått allt större betydelse. De investeringar som Axilium erbjuder ger en bra diversifiering, även om de också påverkas av allmänna marknadskrafter. När marknaden har det tufft ger börsen ingen glädje, men det finns alltid innovativa bolag som lyckas även under dessa perioder, ibland just på grund av marknadsläget som tvingar fram nya innovationer.

Allt ljus på startups, innovationer och tillväxt

Vi fokuserar på investeringar i startups som uppfyller våra grundkriterier; global skalbarhet, hög innovationsfaktor och att rätt entreprenörer är involverade. Vi siktar på bolag som med innovationer och ny smart teknologi på något sätt kan förändra världen, bidra med samhällsnytta, effektivisera en verksamhet, eller förbättra människors levnadsvillkor och göra livet lite enklare.

Kontakt och uppföljning

Vi ser fram emot att göra flera spännande investeringsresor tillsammans med våra medlemmar. Bli medlem redan idag! Du får regelbundet våra nyhetsbrev och information om alla aktuella investeringsobjekt.