”Axilium Capital erbjuder ett medlemskap där likasinnade kan investera för en bättre morgondag. Detta gör vi genom att välja ut de framtidsbolag vars människor, visioner och ryggrad slår sina respektive konkurrenter på fingrarna.”
investerings­erbjudande

Vårt senaste erbjudande har exponering mot tre olika innehav inom djupteknologiska bolag. Samtliga kan bli ledande på sina respektive områden, och några av dem kan bokstavligen förändra världen.

Investerings­material
EN INVESTERING - TRE UNIKA INNEHAV
Virtual Reality

Land:
Exithorisont: 1-3 år
Avkastningspotential: 200-600%
CAGR: 19%

Artificial Intelligence

Land:
Exithorisont: 4-5 år
Avkastningspotential: 500-1000%
CAGR: 40%

IoT, Analytics

Land:
Exithorisont: 2-4 år
Avkastningspotential: 300-500%
CAGR: 9%


Innovation i symbios med samhällsnytta är i fokus, samt även en hög förväntad avkastning. Går endast ett av tre innehav i mål kan den totala investeringen fortfarande ge en positiv avkastning – Ambitionen är dock mycket högre!

Utveckling inom dessa områden är ovärderlig – varje investerad krona gör skillnad. Kan vi förbättra och effektivisera infrastruktur och samhälle, men samtidigt också göra de bästa investeringarna under rådande börsklimat, så är Axilium med nätverk nöjda.

Portföljen är optimerad och framtagen för en post covid-värld, och den årliga tillväxten i branscherna är bland de högsta. VR, AI och Automation är här för att stanna, och det pågår för tillfället ett paradigmskifte inom dessa sektorer.

“Innovation is the ability to see change as an opportunity – not a threat.”
Steve Jobs co-founder APPLE INC


Registrera dig för mer information