Varför Axilium investerade i Inniti

I takt med att världen blir allt mer uppkopplad måste företagen ställa om för att vara konkurrenskraftiga. Många områden ligger fortfarande på efterkälken, och ett av dessa är maskintunga forskningsprocesser. Inniti har utvecklat mjuk- och hårdvara som bland annat kan automatisera hela cykler inom kemiska syntesprocesser. Effektivisering och bättre data är två starka argument för Inniti - Deras första kund rapporterar en 300 % produktivitetsökning och över 70 % reducerat manuellt arbete.
The more we reduce ourselves to machines in the lower things, the more force we shall set free to use in the higher.
Anna Brackett
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er, eller be att få bli kontaktad!