Axilium Capital

Vision & Strategi

Vision en väg mot framtid axilium

Vår vision

Axilium gör det möjligt för fler att investera i onoterade, innovativa tillväxtbolag. Den marknaden har länge varit vigd åt affärsänglar och professionella investeringsbolag, Axilium vill ändra på det och ge privata investerare samma möjligheter som professionella. 

Vi vet vilken betydelse tillförsel av rätt kapital har till startup bolagen, här kommer Axilium in i bilden. Vi erbjuder bolagen vi investerar i just det värdefulla och värdeskapande kapital som gör att de kan växa och forma en bättre värld för oss alla med deras unika lösningar på världsomfattande problem.

Axilium gör det möjligt för fler att investera i onoterade, innovativa tillväxtbolag.

Den marknaden har länge varit vigd åt affärsänglar och professionella investeringsbolag, Axilium vill ändra på det och ge privata investerare samma möjligheter som professionella. 

Vi vet vilken betydelse tillförsel av rätt kapital har till startup bolagen, här kommer Axilium in i bilden. Vi erbjuder bolagen vi investerar i just det värdefulla och värdeskapande kapital som gör att de kan växa och forma en bättre värld för oss alla med deras unika lösningar på världsomfattande problem.

Allt ljus på start-ups, innovationer och tillväxt

Det finns en övergångsperiod för företag som överlevt den inledande startup fasen men ännu inte uppnått stabilitet, den så kallade ”Dödens dal”. Under denna fas uppstår många utmaningar men den erbjuder också unika möjligheter. Det är en tid då företagen kan dra nytta av sina tidigare erfarenheter, lära sig av misstagen och anpassa sig för att möta marknadens behov. Att framgångsrikt övervinna utmaningar leder ofta till betydande tillväxt och formar framtiden. En viktig del i Axiliums strategi är att hitta lovande bolag som befinner sig i ”Dödens dal” och därefter hjälpa dem upp mot tillväxt och värdefas.

Det finns en övergångsperiod för företag som överlevt den inledande startup fasen men ännu inte uppnått stabilitet, den så kallade ”Dödens dal”. 

Under denna fas uppstår många utmaningar men den erbjuder också unika möjligheter. Det är en tid då företagen kan dra nytta av sina tidigare erfarenheter, lära sig av misstagen och anpassa sig för att möta marknadens behov. Att framgångsrikt övervinna utmaningar leder ofta till betydande tillväxt och formar framtiden. En viktig del i Axiliums strategi är att hitta lovande bolag som befinner sig i ”Dödens dal” och därefter hjälpa dem upp mot tillväxt och värdefas.

Axilium Dödens dal
Block chain ny teknik (1)

Betydelsen av ny teknik

Deeptech är en sektor under massivutveckling, nya fokusområden som AI, Block chain, energilagring, robotics mm. fortsätter att dyka upp och spiller över till andra sektorer så som Life Science där de skapar ett stort mervärde. Det är ny teknik som hela tiden driver vårt samhälle framåt. Axilium har därför valt att fokusera på att hitta investeringar där ny teknik appliceras inom områden där det kan förändra hela samhällen, påverka utvecklingen i världen och rädda människors liv.

Deeptech är en sektor under massivutveckling, nya fokusområden som AI, Block chain, energilagring, robotics mm. fortsätter att dyka upp och spiller över till andra sektorer så som Life Science där de skapar ett stort mervärde. 

Det är ny teknik som hela tiden driver vårt samhälle framåt. Axilium har därför valt att fokusera på att hitta investeringar där ny teknik appliceras inom områden där det kan förändra hela samhällen, påverka utvecklingen i världen och rädda människors liv.

Kom i kontakt

Låt oss investera smartare tillsammans.

Kom igång redan idag.
Bli kontaktad av oss.