FAQ

Här svarar vi på de vanligaste frågorna

För att få ta del av all information om våra investeringar behöver du helt enkelt bara bli medlem i Axiliums slutna nätverk. Axilium får enligt lag endast dela information inom en begränsad krets. Att ingå i vårt nätverk innebär inga förpliktelser eller kostnader. Börja med att bli medlem via hemsidan eller ta kontakt med någon av oss på Axilium så hjälper vi dig!

Axilium delar all publik information som bolagen själva delar. Då vi har en direktkontakt med samtliga bolag skickar vi ut uppdateringar om bolagen med jämna mellanrum, antingen via mejl eller telefon genom er personliga kontakt hos oss.

Minsta investeringsbelopp utgörs av volymen som finns tillgänglig för försäljning. Vanligtvis ligger beloppet från 100.000kr och uppåt.

Axilium har inga löpande avgifter, men i samband med en investering ingår en kostnadstäckning på mellan 5%-10%, som täcker uppsättning av Holdingbolag för gällande investering samt löpande skötsel, så som årsredovisningar, eventuella styrelsearbeten och bolagsstämmor.

Axilium bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet såsom exempel finansiell rådgivning, utan marknadsför helt enkelt investeringar i onoterade bolag. Axilium följer Finansinspektionens gällande regelverk för marknadsföring av aktier i onoterade bolag.

Vi utvärderar cirka 400 investeringserbjudanden per år. Då granskar vi bolagens affärsidé, produkt, personerna bakom, marknadsförutsättningar och affärsmodell. På de slutliga kandidaterna genomförs en rigorös due diligence-process. Axilium investerar sedan i några få av bolagen som genomgått hela processen med lovande resultat.

Axilium tillämpar ett flertal värderingsmetoder för att säkerställa en korrekt värdering när ett erbjudande lansering. Hänsyn tas även till marknadseffekter, framtida utsikter och tidigare värderingar gjorda av bolaget.

Investeringar i värdepapper är alltid förknippat med risk och hela kapitalet kan gå förlorat. Axilium erbjuder ingen finansiell rådgivning och således gör varje enskild investerare sin egen bedömning. Samtliga investeringar som erbjuds bör anser som hög risk och har därmed också en hög avkastningspotential.

Investeringar i onoterade bolag är förknippade med hög risk. Varje investerare bör därför säkerställa lämpligheten av en sådan investering i sin portfölj, då i förhållande till bland annat risktolerans, tidshorisont, portföljstorlek och individuella mål samt syftet med placeringen.

Samtliga bolag Axilium investerar i har en exithorisont på 5 år. Det kan dock ta kortare tid eller bli försenat. Därför bör investeringar i onoterade bolag göras med kapital du har råd att avvara.

Aktieköpet sker via digital signering där båda parter skriver under en avräkningsnota. Den signerade avräkningsnotan blir således kvittot på köpet som du bör spara. Du som investerat hos Axilium får ett inloggningskonto där du kan se ditt innehav samt avräkningsnotor. Axilium upprätthåller en digital aktiebok.

Alla investerare får en dedikerad kontaktperson som ger regelbundna uppdateringar i innehaven och som finns tillgänglig för frågor eller funderingar. Du som investerat kan även följa dina innehav på ditt personliga inloggningskonto.

Du kan sälja dina aktier först när företaget blivit noterat eller förvärvas. Däremot är det möjligt att sälja dina aktier tidigare om du själv hittar en köpare. En sådan försäljning måste meddelas till oss på Axilium eftersom aktieboken måste uppdateras.

Antingen börsnoteras eller förvärvas bolaget / bolagen du investerat i. Vid börsnotering delar vi ut aktierna till respektive investerare. Förvärvas bolaget sker i regel en utdelning i form av kapital till investerarna.

Finns din fråga inte med i vår FAQ?

Skicka in din fråga direkt till oss

Kom i kontakt

Låt oss investera smartare tillsammans.

Kom igång redan idag.
Bli kontaktad av oss.