Case

Tidigare Investeringar

Xelba

Xelba har utvecklat en unik och briljant helhetslösning inom IoT som är lika effektiv som den är enkel att installera och använda.

Gradientech

Gradientech utvecklar en apparat som snabbt testar för antibiotikaresistens hos sepsispatienter så att läkare kan administrera rätt antibiotika snabbare.

Sigrid Therapeutics

Sigrid har utvecklat en produkt som inte klassas som ett läkemedel, men som ändå reducerar risken att utveckla diabetes.

ResoTher Pharma

ResoTher’s patenterade lösning RTP-026 avser att minska antalet dödsfall och lidande genom att adressera den skadliga immunresponsen som orsaker allvarliga problem efter en hjärtinfarkt.

Texray

Texray har under många år arbetat med att få fram ett material som ger samma skydd mot strålning som dagens tunga och klumpiga blylösningar.

Knodd

Knodd erbjuder alla de fördelar som övriga digitala vårdgivare erbjuder, men de gör det endast med barn i fokus, och i detta är de unika.

Planacy

Planacy erbjuder ett verktyg som hjälper bolag se in i framtiden och därmed få en betydligt bättre träffsäkerhet i budget och planeringsarbetet.

Intelligent Implants

Med sin revolutionerande implantatteknik kan Intelligent Implants accelerera bentillväxt, minska tiden för återhämtning och förbättra livskvaliteten för miljontals människor.

Calejo

Calejo is an AI company with world-leading competence and a unique AI technology that has already shown in pilot projects what great benefits Calejo’s future customers will be able to get.

Kom i kontakt

Låt oss investera smartare tillsammans.

Kom igång redan idag.
Bli kontaktad av oss.