Investment Case

Planacy

Investeringstemat i AXC Future Tech (Planacy och Xelba) handlar om effektivisering och hur företag kan förbättra sin konkurrenskraft genom att använda den senaste tekniken – både mjukvara och hårdvara. Planacy erbjuder ett verktyg som hjälper bolag se in i framtiden och därmed få en betydligt bättre träffsäkerhet i budget och planeringsarbetet. Några av Sveriges största företag är redan kunder, och är oerhört nöjda med den effektivisering Planacy erbjuder.
Investeringstemat i AXC Future Tech (Planacy och Xelba) handlar om effektivisering och hur företag kan förbättra sin konkurrenskraft genom att använda den senaste tekniken – både mjukvara och hårdvara. 

Planacy erbjuder ett verktyg som hjälper bolag se in i framtiden och därmed få en betydligt bättre träffsäkerhet i budget och planeringsarbetet. Några av Sveriges största företag är redan kunder, och är oerhört nöjda med den effektivisering Planacy erbjuder.

case_planacy

Aktuella nyheter om Planacy

( 2023-02-10 )

Planacy går in i ett strategiskt samarbete med Implema AB!

Tillsammans med Implemas erfarenhet av ERP, digitalisering och framför allt planering kommer Planacy att kunna erbjuda företag som arbetar med SAP och Microsoft Dynamics en lösning i världsklass. Säger Erik Gidlund, CRO och Head of Partnership på Planacy.

( 2022-10-25 )

Förenklad finansiell budget och prognos för Panduro

För att förenkla och effektivisera sin finansiella budget- och prognosprocess implementerade Panduro år 2021 Planacy. ”Att arbeta med Planacy har gett en fin utveckling av vår budgetprocess” säger Stefan Rydén, CFO på Panduro.

( 2022-08-12 )

Planacy stärker teamet med expansionschef

SaaS-bolaget Planacy har fortsatt visa på kraftig tillväxt och stärker nu teamet ytterligare med en ny expansions- och partnerchef.

( 2022-08-11 )

För Borås Elnät var valet av planeringsplattform enkelt

Borås Elnät, som äger stora delar av elnätet i Borås, var tidigare beroende av manuella Excelunderlag vilket gjorde det svårt att se en helhet för budgeten och prognosen. Med Planacy har Borås Elnät nu hittat ett sätt att bli mer oberoende av ekonomiavdelningen, vilket ger större frihet kring planering över tid och därmed bättre effektivitet i processerna.

( 2022-08-04 )

Stockholm Pride: ”Magisk hjälp från Team Planacy”

Stockholm Pride står för alla människors lika värde, rätten till att älska den man vill, och för att stärka hbtq+-personers livssituation. Allt arbete sker ideellt och intäkterna består av biljettintäkter, sponsorskap och bidrag. Därför har de också ett stort behov av att planera verksamheten korrekt och fördela resurserna så effektivt som möjligt. För att åstadkomma detta har Stockholm Pride genom Planacys Charity License investerat i Planacy.

Kom i kontakt

Låt oss investera smartare tillsammans.

Kom igång redan idag.
Bli kontakta av oss.