Varför Axilium investerade i Xelba

Vi går sakta men säkert mot en fullt uppkopplad värld och inom industrin börjar det bli en nödvändighet att hänga med i denna utveckling för att effektivisera verksamheten, accelerera hela värdekedjan, samt höja kvaliteten. Xelba har utvecklat en unik och briljant helhetslösning inom IoT som är lika effektiv som den är enkel att installera och använda. Hög innovationsfaktor och avkastningspotential.
Internet of Things is transforming the everyday physical objects that surround us into an ecosystem of information that will enrich our lives. From refrigerators to parking spaces to houses, the Internet of Things is bringing more and more things into the digital fold every day, which will likely make the Internet of Things a multi-trillion dollar industry in the near future.
PricewaterhouseCoopers report
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er, eller be att få bli kontaktad!