Investment Case

Sarcura

Forskarna är överens om att ett av framtidens största genombrott i vården ligger inom individuell cellterapi. Denna metod behandlar sjukdomar genom att modifiera patientens egna celler för att sedan kunna påverka andra celler i kroppen, till exempel cancer. Cellerna modifieras utanför kroppen innan de injiceras i patienten. Metoden är beprövad och levererar exceptionellt bra resultat där de allra flesta patienter som behandlas lever ett fullt liv. Utan behandlingen får de flesta nöja sig med ett fåtal svåra månader av lidande innan livet tar slut. I en perfekt värld skulle alla få denna behandling, men metoden är tyvärr för svår och för dyr och det största hindret ligger i tillverkningsprocessen av cellerna. En individuell cellterapibehandling kostar idag cirka 3,5 miljoner kronor och ges endast till ett fåtal patienter. 

Forskningen inom svåra sjukdomar, främst cancerbehandling, står på gränsen till ett genombrott att förändra behandlingspraxis. Sarcura arbetar med att ta fram en lösning baserat på en avancerad och innovativ teknologi för att automatisera tillverkningsprocessen och därmed göra den mer effektiv, öka kvalitén, spara tid samt sänka kostnaderna. 
 
Varför Sarcura?
Under de senaste 24 månaderna som aktieägare i Sarcura har vi kunnat följa med teamet på en spännande resa där omöjliga problem har lösts och projektet har konstant drivits framåt. Från ett litet gäng grundare har bolaget anställt världsledande kompetens, byggt ett helt nytt kontor med tillhörande laboratorium och attraherat internationellt respekterade Venture Capital-firmor. Precis som i övriga portföljbolag lägger Axilium stor vikt på teamet och efter två års ägande är vi övertygade om att bolaget har den spetskompetens som krävs för att lyckas. Genom vår investering i Sarcura får vi inte bara tillgång till en mycket spännande investering, utan vi är också med och bidrar till ett paradigmskifte inom den globala sjukvården.

Forskarna är överens om att ett av framtidens största genombrott i vården ligger inom individuell cellterapi

Denna metod behandlar sjukdomar genom att modifiera patientens egna celler för att sedan kunna påverka andra celler i kroppen, till exempel cancer. Cellerna modifieras utanför kroppen innan de injiceras i patienten. Metoden är beprövad och levererar exceptionellt bra resultat där de allra flesta patienter som behandlas lever ett fullt liv. Utan behandlingen får de flesta nöja sig med ett fåtal svåra månader av lidande innan livet tar slut. I en perfekt värld skulle alla få denna behandling, men metoden är tyvärr för svår och för dyr och det största hindret ligger i tillverkningsprocessen av cellerna. En individuell cellterapibehandling kostar idag cirka 3,5 miljoner kronor och ges endast till ett fåtal patienter. 

Forskningen inom svåra sjukdomar, främst cancerbehandling, står på gränsen till ett genombrott att förändra behandlingspraxis. Sarcura arbetar med att ta fram en lösning baserat på en avancerad och innovativ teknologi för att automatisera tillverkningsprocessen och därmed göra den mer effektiv, öka kvalitén, spara tid samt sänka kostnaderna. 
 
Varför Sarcura?
Under de senaste 24 månaderna som aktieägare i Sarcura har vi kunnat följa med teamet på en spännande resa där omöjliga problem har lösts och projektet har konstant drivits framåt. Från ett litet gäng grundare har bolaget anställt världsledande kompetens, byggt ett helt nytt kontor med tillhörande laboratorium och attraherat internationellt respekterade Venture Capital-firmor. Precis som i övriga portföljbolag lägger Axilium stor vikt på teamet och efter två års ägande är vi övertygade om att bolaget har den spetskompetens som krävs för att lyckas. Genom vår investering i Sarcura får vi inte bara tillgång till en mycket spännande investering, utan vi är också med och bidrar till ett paradigmskifte inom den globala sjukvården.

Sarcura cellterapi

Kom i kontakt

Låt oss investera smartare tillsammans.

Kom igång redan idag.
Bli kontakta av oss.