Gradientechs ekonomiska rapport för tredje kvartalet 2023 är ute!

Viktiga händelser under Q3 inkluderar:

• En emission av konvertibla instrument, med avvikelse från företrädesrätten för befintliga aktieägare, genomfördes. 

• Gradientech tillkännagav starten av prekliniska studier vid två anläggningar i USA.

• I september ställde Gradientech tillsammans med vår distributör Triolab Sverige ut på NSCMID-kongressen arrangerad av Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Presenterade data från en studie vid ett europeiskt universitetssjukhus som bekräftar QuickMIC-systemets utlovade prestanda.

• QuickMIC® utsågs till en av fyra finalister för priset ”Applied Microbiology International Product of the Year”.

Hela rapporten finns att läsa här: 
https://gradientech.se/investors/financial-reports/

Dela gärna till artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar