Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. För Axilium Capital är det viktigt att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi vill även att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att registrera ett intresse via vår hemsida eller genom annan typ av kontakt, (ex. telefon, mail, post etc.), accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@axcapital.se

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 som innehåller regler kring behandling av personuppgifter börjar gälla från den 25 maj 2018. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.
 
Vilken information samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du är i direkt kontakt med oss, anmäler ditt intresse via en närstående, besöker någon av våra hemsidor eller är i kontakt med Axilium Capital på annat sätt, såsom på webbmöten, fysiska möten, undersökningar, eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis via våra anlitade e-postdistributionsaktörer, e-marknadsföring, eller partners. Våra tjänster är inte avsedda för barn under 18 år. Axilium Capital kommer därmed inte medvetet att samla in personuppgifter rörande minderåriga.

Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

– Person- och kontaktinformation såsom namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
– Enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar
– Kundhistorik såsom unika personliga värden delgivna din kontaktperson av dig
 
Dina personuppgifter är trygga hos Axilium Capital
Axilium Capital hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Uppgifterna hanteras konfidentiellt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Axilium Capital behandlar och för vilka ändamål. Du är välkommen att kontakta oss för information om vilka personuppgifter vi hanterar i ditt ärende.
 
Varför behöver vi dina uppgifter?
Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Axilium Capital utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Till exempel behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster och erbjudanden som möjligt.

Axilium Capital behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:
 
Ändamål med behandlingen
Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifterUppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna förmedla investeringserbjudanden till digUppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra investeringar och tjänsterUppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och eventUppfylla avtal och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom t.ex. bokföringslagarFölja tillämplig lagstiftning
För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för digAndra berättigade intressen
För utskick av erbjudanden och marknadsföringAndra berättigade intressen
 
Vad är berättigat intresse?
När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig information om kommande investeringserbjudanden. Det kan också handla om att vi vill följa upp din intresseanmälan eller ditt köp av aktieposter. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Axilium Capitals behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.
 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Axilium Capital säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet.

För att administrera ditt intresse kan vi komma att dela dina personuppgifter med utvalda mäklare, återförsäljare eller konsulter som hjälper oss med försäljningen av våra investeringserbjudanden. För att kunna administrera e-postutskick delar vi även dina uppgifter med Mailchimp där uppgifterna sparas. Om det blir aktuellt med ett köp av aktier eller annan typ av investeringserbjudande tar styrelse och ledning i investerat portföljbolag del av dina uppgifter. Axilium Capital kan också komma att dela uppgifter till exempelvis myndigheter, internationella parter och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Samtliga företag ovan måste följa våra krav för personuppgiftsintegritet samt säkerhet, och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte än vad som beskrivs i denna policy. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Axilium Capital ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar Axilium Capital alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Axilium Capital sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke och under förutsättning att det finns ett behov av att behandla uppgifterna.
 
Dina rättigheter
Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.
 
· Rätt till tillgång (”registerutdrag”).
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 
· Rätt till rättelse.
Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 
· Rätt att bli raderad.
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 
· Rätt till dataportabilitet.
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 
· Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

· För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter

· Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 
· Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-post eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontakta info@axcapital.se om du har frågor.
 
Har du klagomål?
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att meddela oss detta och begära eventuella åtgärder.
 
Om cookies
Axilium Capitals webbsida använder cookies. Det finns en lag om elektronisk kommunikation som säger att alla som besöker en webbplats med cookies ska erhålla information om:
– Att webbplatsen innehåller cookies.
– Vad dessa cookies används till.
– Hur cookies kan undvikas.
 
Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på flertalet webbplatser för att ge besökare tillgång till flertalet funktioner. Informationen i cookien kan användas för att följa hur en användare surfar på sidan. Det finns två typer av cookies. Den ena sparas under en längre tid på din dator och används exempelvis för att tala om vad som är nytt sedan användarens senaste besök på den aktuella webbplatsen. Den andra typen kallas sessionscookies. Under tiden du är inne på en webbsida lagras den här cookien temporärt på din dator, till exempel för att hålla reda på diverse sökningar du gjort. Dessa sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. På axiliumcapital.se använder vi cookies på en del sidor, exempelvis på startsidan och i administrationsverktyget. Våra cookies gör det lättare för dig att använda våra sidor och det blir även enklare att erhålla statistik. Om du inte vill tillåta cookies finns det möjlighet att lägga in en spärr i din webbläsare.
 
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Axilium Capital AB, org.nr 559165-9478, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Axilium Capital bestämmer ändamålet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.
 
Kontaktuppgifter till Axilium Capital
Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Axilium enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på info@axcapital.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.