Start av prekliniska tester av QuickMIC®-systemet i USA!

Medical College of Wisconsin (MCW) i Milwaukee började testa QuickMic systemet i juni. ”Vi är glada över att börja samarbeta med Gradientech och vara en av de första platserna i USA för att utvärdera analysen. Snabba identifieringsmetoder från positiva blodkulturer har i hög grad hjälpt till att förbättra patientvården, men nuvarande teknologier är begränsade till genotypiska resistensmarkörer. Teknologier som QuickMIC-systemet kan utföra en snabb AST och resultera i en MIC, vilket ytterligare kan förbättra sepsishanteringen”, säger Matthew Faron, forskningschef och biträdande professor i patologi vid MCW.

Dela gärna till artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar