Varför Axilium investerade i Gradientech

Resistens mot antibiotika är det största medicinska hotet mot mänskligheten som världen har sett på länge. Ingen vill tillbaka till världen som den var innan 1928 när antibiotikan introducerades och i ett svep räddade livet på miljontals människor. Gradientech utvecklar en apparat som snabbt testar för antibiotikaresistens hos sepsispatienter så att läkare kan administrera rätt antibiotika betydligt snabbare än vad som sker idag. Deras teknik blir en viktig nyckel i kampen mot antibiotikaresistens och kommer dessutom rädda många liv och spara mycket pengar för sjukvården. Lägg till ett av de mest kompetenta team som Axilium någonsin haft nöjet att arbeta med, så blev Gradientech en självklar investering för Axilium.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Gradientech

Resistens mot antibiotika är det största medicinska hotet mot mänskligheten som världen har sett på länge. Ingen vill tillbaka till världen som den var innan 1928 när antibiotikan introducerades och i ett svep räddade livet på miljontals människor. Gradientech utvecklar en apparat som snabbt testar för antibiotikaresistens hos sepsispatienter så att läkare kan administrera rätt antibiotika betydligt snabbare än vad som sker idag. Deras teknik blir en viktig nyckel i kampen mot antibiotikaresistens och kommer dessutom rädda många liv och spara mycket pengar för sjukvården. Lägg till ett av de mest kompetenta team som Axilium någonsin haft nöjet att arbeta med, så blev Gradientech en självklar investering för Axilium.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Gradientech Announces Prominent International Scientific Advisory Board
With their clinical microbiology expertise, Prof. G. Kahlmeter, Assoc. Prof. J. Bender and Prof. H. Rhode will provide valuable support in preparing for a successful market launch of Gradientech’s in vitro diagnostic system for ultra-rapid antibiotic susceptibility testing, claimed to be the fastest among new systems in development.
(Gradientech AB, 2020-12-15)
Watch our new video
Watch our new video to learn more about our unique linear concentration gradient technology and its biological applications. It was a pleasure working with Hyperfine Studios who created this fine-looking animation. #Gradientech #gradients #technology #AST

#Gradientech @ Twitter, Instagram, Facebook
#gradients @ Twitter, Instagram, Facebook
#technology @ Twitter, Instagram, Facebook
#AST @ Twitter, Instagram, Facebook
(Gradientech AB, 2020-11-23)
Microbiological Spring Meeting, May 2021, Uppsala
Gradientech will be presenting its QuickMIC system at the sixth edition of the Infection Week & Microbiological Spring Meeting. The meeting will be held on 25 – 28 May 2021 at Fyrishov, Uppsala, Sweden.
(Gradientech AB, 2020-11-06)
Gradientech closes $9 million in oversubscribed investment round
Gradientech announces closure of an oversubscribed financing round totalling $9 million (SEK 80 million). The round was executed by a combination of existing shareholders and several new investors appointed by Swedish financial advisor Redeye. Bird & Bird Lawyers acted as legal advisors. The round was oversubscribed with almost 200%.
(Gradientech AB, 2020-10-13)
QuickMIC Instrument Certified for Research Use
The QuickMIC instrument, which is part of the antibiotic susceptibility testing system in development by Gradientech, is now approved for research use after extensive testing by Intertek. The QuickMIC instrument fulfills the IEC, UL and FCC standards for electrical safety, basic safety and electromagnetic compatibility (EMC), which certifies the instrument to be used by external customers within Europe and the US.
(Gradientech AB, 2020-07-28)